Geniet van 10% korting : SoBuy10%

Datenschutzerklaerung

Privacyverklaring
Tenzij hieronder anders vermeld, is de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist voor de sluiting
van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als
tijdens de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.
Onder "persoonsgerelateerde gegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon.
Server-logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhoster / IT-dienstverlener
verzonden en in loggegevens (zogenaamde server-logbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijv. de naam van de
bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende
provider. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 sub f AVG uit gerechtvaardigd belang bij een storingsvrije werking van onzewebsite alsmede voor de verbetering van ons aanbod

Contact
Verantwoordelijke/Functionaris voor gegevensbescherming
Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zijn te vinden in ons
colofon.
U kunt direct contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming: Externe Datenschutzbeauftragte:
Swetlana Winter- CompanyCheck Deutschland GmbH
Schillerstr. 47/49
22767 Hamburg
Telefon: 0159-04328806
Pro-actieve contactopname van de klanten per e-mail
Wanneer u via e-mail zakelijk met ons in contact treedt, verzamelen we uw persoonsgerelateerde gegevens (naam, e-mailadres, tekst van
het bericht ) alleen in de door u ter beschikking gestelde omvang. De gegevensverwerking dient voor de bewerking en beantwoording van
uw contactaanvraag.
Indien het opnemen van contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies in het geval van
belangstelling voor een aankoop, het opstellen van offertes) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, gebeurt deze
gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO.
Gebeurt het opnemen van contact om andere redenen, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub f DSGVO uit ons
overwegende legitieme belang van de beantwoording van uw vraag.
In dit geval hebt u het recht, op gronden, die voortvloeien uit uw
specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f DSGVO berustende verwerkingen van u
betreffende persoonsgerelateerde gegevens.
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens onder in acht neming van wettelijke
bewaringstermijnen gewist, indien u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.
Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Bij gebruik van het contactformulier, verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt
verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact.
Indien het opnemen van contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies in het geval van
belangstelling voor een aankoop, het opstellen van offertes) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, gebeurt deze
gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO.
Gebeurt het opnemen van contact om andere redenen, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub f DSGVO uit ons
overwegende legitieme belang van de beantwoording van uw vraag.
In dit geval hebt u het recht, op gronden, die voortvloeien uit uw
specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f DSGVO berustende verwerkingen van u
betreffende persoonsgerelateerde gegevens.
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist als u niet hebt ingestemd met
verdere verwerking en gebruik.

Klantaccount Bestellingen

Klantaccount
Bij de opening van een klantaccount verzamelen wij uw persoonsgegevens in de daarbij aangegeven omvang. Het doel van
gegevensverwerking is om uw aankoopervaring te verbeteren en orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt met uw
toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te
stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de
intrekking. Uw klantaccount wordt vervolgens gewist.
Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens bij bestellingen
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en
voor de verwerking van uw verzoeken. De beschikbaarstelling van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het
niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking gebeurt op basis van art. 6, par. 1
sub b AVG en is noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven naar de door u gekozen transportbedrijven en drop-shipping providers,
betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderafhandeling en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke
voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht blijft tot een minimum beperkt.
Beoordelingen
Käufersiegel-klantenbeoordeling
Wij maken op onze website gebruik van de tool voor de Käufersiegel-klantenbeoordeling van Händlerbund Management AG (Torgauer
Straße 233 B, 04347 Leipzig). Na uw bestelling willen wij u vragen om uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren.
Hiervoor nemen wij contact met u op per e-mail, waarbij wij in het kader van de orderafwikkeling gebruik maken van het technische systeem
van de leverancier van de Käufersiegel-beoordelingstool van de koper.
Hierbij worden uw gegevens verwerkt met uw toestemming of op basis van ons legitieme belang.
De verwerking geschiedt met uw toestemming op basis van art. 6, par.1 sub a AVG, mits u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de ontvangst
van een evaluatieverzoek. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de desbetreffende link in de e-mail
zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.
Uw e-mailadres wordt vervolgens uit de mailinglijst verwijderd.
De verwerking zonder uitdrukkelijke toestemming vindt plaats op basis van art. 6, par.1 sub f AVG vanuit het legitieme belang van
waarheidsgetrouwe en gecontroleerde beoordelingen van onze diensten in het kader van direct mail. Hiervoor sturen wij u een elektronisch
evaluatieverzoek voor eigen goederen of diensten die u reeds bij ons heeft gekocht. Het wordt verzonden naar het e-mailadres dat wij van u
hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een product of dienst. De verzending van het evaluatieverzoek is onder voorbehoud
dat u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik van uw e-mailadres.
Het bezwaar is te allen tijde mogelijk door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de bezwaarprocedure
staan in het colofon.
U kunt ook gebruik maken van de daarvoor bestemde link in het evaluatieverzoek. Hiervoor zijn geen andere kosten
dan de verzendkosten volgens de basistarieven.
De persoonlijke gegevens die in dit verband in het technische systeem van de Käufersiegel-beoordelingstool zijn opgeslagen, worden 3
maanden na de voor de beoordeling geregistreerde aflevering van de goederen gewist.
Transportbedrijven Goederenbeheer
Het doorgeven van het e-mailadres aan transportbedrijven voor informatie over de verzendstatus
In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, mits u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd
in het bestelproces. Het doel van het doorgeven is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt met uw
toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf
hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is
uitgevoerd tot aan de intrekking.
Gebruik van een extern goederenbeheersysteem
Wij gebruiken de contractverwerking in het goederenbeheersysteem als onderdeel van de orderverwerking. Hiertoe worden uw persoonlijke
gegevens verzameld in het kader van het bestelproces
ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Duitsland
Betaaldienstverleners
Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan de privacyverklaring van PayPal. Deze vindt u
op
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL
Gebruik van Amazon Payments
Wij gebruiken de betaalservice Amazon Payments van Amazon Payments Europe s.c.a. op onze website. (38 avenue John F. Kennedy, L-
1855 Luxemburg; "Amazon Payments").
De gegevensverwerking heeft tot doel u de mogelijkheid te bieden om via de betaalservice van Amazon Payments te betalen.
Voor de integratie van deze betalingsdienst is het noodzakelijk, dat Amazon Payments bij het openen van de website gegevens
(bijvoorbeeld IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert. Hiervoor
kunnen ook cookies worden ingezet. De cookies maken het mogelijk uw browser (weer) te herkennen.
Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt op grond van § 15 lid 3 S. 1 TMG. De verwerking van uw
persoonsgerelateerde gegevens gebeurt op grond van art. 6 lid 1 punt f van de AVG vanuit ons overwegend legitieme belang van een
klantgericht aanbod van verschillende betalingsmogelijkheden.
U hebt het recht om op gronden die voortvloeien uit uw specifieke
situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingen van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.
Door "Amazon Payments" te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking, doorgegeven aan
Amazon Payments om de overeenkomst met u middels de gekozen betaalmethode uit te kunnen voeren. Deze verwerking gebeurt op basis
van art. 6, lid 1, punt b van de AVG.
Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betaalservice van Amazon Payments vindt u hier in de betreffende
privacyverklaring:
https://pay.amazon.com/de/help/201212490
Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de
internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op
het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser
mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de
juiste technische instellingen in uw internetbrowser kunt u voor het plaatsen van cookies op de hoogte worden gebracht en individueel
beslissen of u deze accepteert en voorkomt dat de cookies worden opgeslagen en de gegevens die ze bevatten worden verzonden. Reeds
opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan in voorkomende gevallen niet alle
functies van deze website in volle omvang kunt benutten.
Via de onderstaande links kunt u informeren hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren):
Chrome Browser:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
technisch noodzakelijke cookies
Voor zover in onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming geen andere informatie wordt gegeven, gebruiken wij alleen deze
technisch noodzakelijke cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze
systemen in staat uw browser te herkennen, zelfs na een paginawissel, en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website
kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een
paginawissel.
De verwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG uit overwegend gerechtvaardigd belang bij een optimale werking van onze
website alsmede een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.
Rechten van de betrokkenen en opslagtermijn
Duur van de opslag
Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming
van de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder de fiscaal- en handelsrechtelijke, en na afloop van deze periode gewist, voor zover u niet
akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.
Rechten van de getroffen persoon
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de volgende rechten: Recht op
informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.
Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van artikel 6 (1) f AVG,
evenals tegen de verwerking gericht op direct mail.
Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening bent dat de verwerking van
uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.
U kunt een klacht indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken onder de volgende
contactgegevens:Hamburgischer Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Ludwig-Erhard-Str 22, 7. OG
20459 Hamburg
Tel.: +49 40 428544040
Fax: +49 40 428544000
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de
Recht om bezwaar te maken
Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, par. 1 sub f
AVG, heeft u het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om te allen tijde tegen deze verwerkingen met toekomstige
gevolgen bezwaar te maken.
Na succesvol bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er sprake is van een
dwingende verdedigbare reden voor de verwerking en die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking
strekt tot indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Laatste update: 27.10.2020

© 2020 SoBuy Commercial GmbH, alle rechten voorbehouden