Geniet van 10% korting : SoBuy10%

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1)  De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (SoBuy Commercial GmbH) via de website

sobuy.nl aangaat. Tenzij anders overeengekomen, wordt indien nodig de integratie van de door u gebruikte eigen voorwaarden

tegengesproken.

(2)  Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun

bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die bij

het sluiten van een rechtshandeling handelt in naam van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkomen van contract

(1)  Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2)  Reeds bij het instellen van het betreffende product op onze internetsite leggen wij u een bindende offerte voor voor het afsluiten van

een koopcontract onder de in de artikelbeschrijving aangegeven voorwaarden.

(3)  De koopovereenkomst komt als volgt tot stand via het online-winkelmandjessysteem:

De goederen die voor de koop zijn bestemd worden in het „winkelmandje" gelegd. Via de betreffende toetsen in de navigatielijst kunt u het

„winkelmandje“ oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.

Na het oproepen van de pagina "kassa" en de invoer van de persoonlijke gegevens alsook de betalings- en verzendvoorwaarden worden

afsluitend de bestelgegevens nogmaals op de besteloverzichtspagina getoond.

Voor zover u als betaalmethode een methode voor directe betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, directe

overschrijving) gebruikt, wordt u of in onze online-shop naar het besteloverzicht geleid of wordt u eerst naar de internetsite van de

aanbieder van de methode voor directe betaling doorgeleid.

Wanneer u wordt doorgeleid naar de betreffende methode voor directe betaling, voer daar dan de betreffende selectie resp. invoer van uw

gegevens uit. Tot slot wordt u teruggeleid naar het besteloverzicht in onze online-shop.

Voor het indienen van de bestelling krijgt u hier de gelegenheid om alle gegevens opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de functie

"vorige" van uw internetbrowser) of de aankoop te annuleren. Met het verzenden van de bestelling via de toets "bestellen met verplichte

betaling" verklaart u de juridisch bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt.

(4)  De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt  via e-mail

gedeeltelijk automatisch. Daarvoor dient u er zeker van te zijn dat het bij ons bekende emailadres correct is en dat u de door ons verzonden

e-mail ook gegarandeerd ontvangt en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.

§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1)  U kunt retentierecht enkel uitoefenen in zoverre het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2)  Het product blijft tot volledige betaling van de koopprijs onze eigendom.

§ 4 Garantie

(1)  Er bestaan wettelijke garantierechten.

(2)  Als consument, wordt u gevaagd om de goederen direct na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en schade te controleren en

zowel ons als de transporteur zo snel mogelijk eventuele klachten mee te delen. Indien u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke

aanspraak op garantie.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van betaling, bevoegde  rechtbank

(1)  Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze keuze van het recht alleen, voor zover dit betekent de bescherming

door dwingende bepalingen van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken

(gunstigheidsbeginsel).

(2)  Plaats van uitvoering voor alle prestaties uit de met ons bestaande zakenrelaties zoals de bevoegde rechtbank is onze verblijfplaats, in

zoverre u geen consument, maar koopman, rechtspersoon van het openbaar recht of van publiekrechtelijk speciaal vermogen bent.

Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegdheid in Oostenrijk of de EU hebt, of als uw woonplaats of uw gewoonlijke verblijfplaats op het

moment van de klacht niet gekend is. De bevoegdheid, ook de rechtbank in een andere gerechtsgebied aan te roepen, blijft hiervan

onberoerd.

(3)  De bepalingen van het VS-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klanteninformatie

1. Identiteit van de verkoper

SoBuy Commercial GmbH

Neuer Höltigbaum 6

22143 Hamburg

Duitsland

Telefoon: 040/ 63307924

E-mail: fr2@sobuy-shop.com

Alternatieve geschillenbeslechting:

Indien u verplicht of bereid bent deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure, kunt u als volgt informeren over het ODRplatform:
“De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig/verplicht deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.”

2. Informatie over het tot stand komen van het contract

De technische stappen die verband houden met het sluiten van een contract, het sluiten van een contract zelf en de correctieopties worden

uitgevoerd in overeenstemming met het reglement “het sluiten van een contract” in onze standaard zakelijke voorwaarden (deel I.).

3. Taal van het contract, opslaan van de tekst van het contract

3.1 De taal van het contract is Duits.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online

winkelwagensysteem  kunnen de contractgegevens via de afdrukfunctie van het browser geprint worden of elektronisch opgeslagen

worden. Na ontvangst van de bestelling bij ons, worden de bestelgegevens, de door de wet vereiste informatie voor overeenkomsten op

afstand en de algemene voorwaarden nog eens via e-mail naar u verzonden.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of de dienst

De essentiële kenmerken/voorwaarden van de goederen en/of diensten kunt u vinden in de betreffende offerte.

5. Prijzen en betalingsmogelijkheden

5.1 De in de respectieve aanbiedingen getoonde prijzen en verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijs. Ze omvatten alle

prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn via een bijbehorende knop op onze internetsite of in de betreffende

offerte oproepbaar, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk vermeld en komen extra voor uw rekening, voor zover de levering

niet vrij van verzendkosten is toegezegd.

5.3 Eventuele kosten voor het overmaken van geld zijn voor uw rekening, ook als de goederen aan een EU-lidstaat worden geleverd, maar

de betaling is buiten de Europese Unie geregeld.

5.4 De ter beschikking staande betalingsmethoden staan onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de

betreffende offerte vermeld.

5.5 Tenzij anders vermeld, zijn de vorderingen van het voltooide contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringstermijn en eventueel bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een dienovereenkomstig

aangeduide knop op onze internetsite of in de betreffende offerte.

6.2 Voor zover u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering van de

verkochte goederen tijdens de verzending pas met de levering van de goederen op u overgaat, onafhankelijk of de zending verzekerd of

onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelf een niet door ons aangeduid transportbedrijf of een andere persoon de opdracht gegevens hebt de

levering uit te voeren.

7. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt gebaseerd op de regeling "Garantie" in onze algemene voorwaarden (deel I).

Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn gemaakt door juristen van de Händlerbund gespecialiseerd in het IT-recht en worden

permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG staat garant voor de rechtszekerheid van de teksten

en is aansprakelijk in het geval van gerechtelijke procedures. Meer informatie hierover vindt u op  https://www.haendlerbund.de/agb-service.

Laatste update: 23.10.2019

© 2020 SoBuy Commercial GmbH, alle rechten voorbehouden