Geniet van 10% korting : SoBuy10%

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisvoorzieningen

(1) De onderstaande voorwaarden gelden voor alle contracten, die u met ons als aanbieder (SoBuy Commercial GmbH) via de website
sobuy.nl aangaat. Tenzij anders overeengekomen, wordt indien nodig de integratie van de door u gebruikte eigen voorwaarden
tegengesproken.

(2)  Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun
bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, die bij
het sluiten van een rechtshandeling handelt in naam van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkomen van contract

(1) Onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Reeds met het op onze website plaatsen van het betreffende product doen wij u een bindend aanbod voor het sluiten van een
overeenkomst via het online-winkelwagensysteem tegen de in de artikelbeschrijving aangegeven voorwaarden.

(3)  De koopovereenkomst komt als volgt tot stand via het online-winkelmandjessysteem:
De goederen die voor de koop zijn bestemd worden in het „winkelmandje" gelegd. Via de betreffende toetsen in de navigatielijst kunt u het
„winkelmandje“ oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Na oproepen van de pagina "Kassa" en de invoer van de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendvoorwaarden worden tot
slot de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.
Indien u als betalingswijze een systeem voor directe betalingen (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, directe
overschrijving) gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze onlineshop geleid, of doorgestuurd naar de internetpagina
van de aanbieder van het systeem voor directe betalingen.
Indien u wordt doorgestuurd naar het betreffende systeem voor directe betalingen, maak dan de juiste keuze of voer daar uw gegevens in.
Tot slot worden u op de internetpagina van de aanbieder van het systeem voor directe betalingen of nadat u terug bent geleid naar onze
onlineshop, de bestelgegevens weergegeven als besteloverzicht.
Vóór het verzenden van de bestelling heeft u de mogelijkheid de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook
via de functie "Terug“ van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.Met het verzenden van de bestelling via de toets "bestellen met
verplichte betaling" verklaart u de juridisch bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt.

(4)  De afhandeling van de bestelling en verzending van alle nodige informatie in verband met de contractsluiting gebeurt via e-mail
gedeeltelijk automatisch. Daarvoor dient u er zeker van te zijn dat het bij ons bekende emailadres correct is en dat u de door ons verzonden
e-mail ook gegarandeerd ontvangt en vooral niet door de spamfilter wordt verhinderd.

§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt retentierecht enkel uitoefenen in zoverre het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.
(2) Het product blijft tot volledige betaling van de koopprijs onze eigendom.

§ 4 Garantie

(1) Er bestaan wettelijke garantierechten.

(2)  Als consument, wordt u gevaagd om de goederen direct na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en schade te controleren en
zowel ons als de transporteur zo snel mogelijk eventuele klachten mee te delen. Indien u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke
aanspraak op garantie.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van betaling, bevoegde  rechtbank

(1)  Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze keuze van het recht alleen, voor zover dit betekent de bescherming
door dwingende bepalingen van de wet van het land van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken
(gunstigheidsbeginsel).

(2)  Plaats van uitvoering voor alle prestaties uit de met ons bestaande zakenrelaties zoals de bevoegde rechtbank is onze verblijfplaats, in
zoverre u geen consument, maar koopman, rechtspersoon van het openbaar recht of van publiekrechtelijk speciaal vermogen bent.
Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegdheid in Oostenrijk of de EU hebt, of als uw woonplaats of uw gewoonlijke verblijfplaats op het
moment van de klacht niet gekend is. De bevoegdheid, ook de rechtbank in een andere gerechtsgebied aan te roepen, blijft hiervan
onberoerd.

(3)  De bepalingen van het VS-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klanteninformatie

1. Identiteit van de verkoper

SoBuy Commercial GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg
DuitslandTelefoon: 040/ 63307924
E-mail: fr2@sobuy-shop.com

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor de onlinebeslechting van consumentengeschillen zonder rechterlijke tussenkomst
(ODR platform), te vinden op https://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het tot stand komen van het contract

De technische stappen die verband houden met het sluiten van een contract, het sluiten van een contract zelf en de correctieopties worden
uitgevoerd in overeenstemming met het reglement “het sluiten van een contract” in onze standaard zakelijke voorwaarden (deel I.).

3. Taal van het contract, opslaan van de tekst van het contract

3.1 De taal van het contract is Duits.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online
winkelwagensysteem kunnen de contractgegevens via de afdrukfunctie van het browser geprint worden of elektronisch opgeslagen
worden. Na ontvangst van de bestelling bij ons, worden de bestelgegevens, de door de wet vereiste informatie voor overeenkomsten op
afstand en de algemene voorwaarden nog eens via e-mail naar u verzonden.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of de dienst

De essentiële kenmerken/voorwaarden van de goederen en/of diensten kunt u vinden in de betreffende offerte.

5. Prijzen en betalingsmogelijkheden

5.1 De in de respectieve aanbiedingen getoonde prijzen en verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijs. Ze omvatten alle
prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn via een bijbehorende knop op onze internetsite of in de betreffende
offerte oproepbaar, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk vermeld en komen extra voor uw rekening, voor zover de levering
niet vrij van verzendkosten is toegezegd.

5.3 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn via een bijbehorende knop op onze internetsite of in de betreffende
offerte oproepbaar, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk vermeld en komen extra voor uw rekening, voor zover de levering
niet vrij van verzendkosten is toegezegd.

5.4 De ter beschikking staande betalingsmethoden staan onder een dienovereenkomstig aangeduide knop op onze internetsite of in de
betreffende offerte vermeld.

5.5 Tenzij anders vermeld, zijn de vorderingen van het voltooide contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 Tenzij anders vermeld, zijn de vorderingen van het voltooide contract onmiddellijk opeisbaar.

6.2 Voor zover u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en de toevallige verslechtering van de
verkochte goederen tijdens de verzending pas met de levering van de goederen op u overgaat, onafhankelijk of de zending verzekerd of
onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelf een niet door ons aangeduid transportbedrijf of een andere persoon de opdracht gegevens hebt de
levering uit te voeren.

7. Wettelijke garantierechten

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt gebaseerd op de regeling "Garantie" in onze algemene voorwaarden (deel I).

Deze voorwaarden en klanteninformatie zijn gemaakt door juristen van de Händlerbund gespecialiseerd in het IT-recht en worden
permanent gecontroleerd op naleving van de wet. De Händlerbund Management AG staat garant voor de rechtszekerheid van de teksten
en is aansprakelijk in het geval van gerechtelijke procedures. Meer informatie hierover vindt u op https://www.haendlerbund.de/
de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

Laatste update: 27.10.2020

© 2020 SoBuy Commercial GmbH, alle rechten voorbehouden